Header ganj2 logo

کتاب


 • پالتریج، برایان، و سو استارفیلد. ‏‏‏‏۱۳۹۵. راهنمای عملی نحوة نگارش پایان‌نامه و رساله. ترجمة علی‌رضا علی‌احمدی و دیگران. ملایر: پژوهشگران تدبیر.

 • اس‍ح‍اق‍ی‌، سیدح‍س‍ی‍ن‌. ۱۳۹۴. شیوة نگارش پایان‌نامه و رسالة علمی: چگونه یک پایان‌نامه یا رسالة علمی ناب بنویسیم؟ قم: نشر هاجر.

 • محمد ‌داودی، امیرحسین، و عزت اشتری. ‏‏‏‏۱۳۹۴. راهنمای گام به گام تدوین پروپوزال و نگارش پایان‌نامة کارشناسی ارشد و رسالة دکترا (مدیریت و رشته‌های مرتبط). تهران: انتشارات روانشناسی و هنر.

 • پالتریج، برایان، و سو استارفیلد. ۱۳۹۳. راهنمای نگارش رساله و پایان‌نامه: ویژة دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد. ترجمة غلامرضا معمارزاده‌ طهران و محمد مبینی. تهران: اندیشه‌های گوهربار.

 • خ‍ورش‍ی‍دی‌، ع‍ب‍اس‌، و سیدح‍م‍ی‍درض‍ا ق‍ری‍ش‍ی‌. ۱۳۹۳. راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍دوی‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ و پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ة ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ (از ن‍ظری‍ه‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌). ویراستار محمود اکرامی. ت‍ه‍ران‌: ی‍س‍طرون‌.

 • بهجت، حمیده. ‏۱۳۹۲. روش پژوهش‏‌: راهنمای نگارش مقاله، پایان‌نامه و رسالة دکتری. تهران: کتابخانة بهجت.

 • صفاری، محسن، حسن افتخار، رفعت سیدامامی، محمود محمودی، و محمد احمدپور. ۱۳۹۱. روش‌های پژوهش در آموزش و ارتقاء سلامت (راهنمای نگارش رساله / پایان‌نامه در علوم پزشکی و بهداشتی). تهران: آثار سبحان.

 • ل‍ون‍ن‍ب‍رگ‌، ‏ف‍ردری‍ک‌ سی، و بورلی ایربای. ۱۳۹۰. روش‌های تحقیق و نگارش پایان‌نامه در علوم اجتماعی، رفتاری و مدیریت (چگونه یک پایان‌نامه یا رسالة موفق بنویسیم؟). ترجمة وجه‌الله قربانی‌زاده و محمدتقی حسینی‌مرام. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

 • ل‍ون‍ن‍ب‍رگ‌، ‏ف‍ردری‍ک‌ سی، و بورلی ایربای.1390. شیوة نگارش موفقیت‌آمیز پایان‌نامه (فوق لیسانس) و رساله (دکتری): (نکات و راهبردهایی برای دانشجویان علوم اجتماعی و علوم رفتاری). ترجمة محمدجعفر مهدیان و لیلا درویشی. بروجرد: دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد.

 • ع‍ن‍دل‍ی‍ب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا. ۱۳۹۰. روش‌ ت‍دوی‍ن‌ پایان‌نامة کارشناسی ارشد و دکتری. ت‍ه‍ران‌: آذرخش.

 • طب‍ی‍ب‍ی‌، سیدج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، محمدرضا ملکی، و بهرام دلگشایی. 1390. تدوین پایان‌نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقالة علمی. تهران: فردوس

 • ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا. 1389. پایان‌نامه و رسالة دانشگاهی: پژوهش، نگارش و دفاع. تهران: سمت.

 • پارسونز، ا. ج، و پیتر‌جی. نایت. ۱۳۸۸. روش رساله‌نویسی در جغرافیا و علوم مرتبط. ترجمة حسین محمدی. تهران: دانشگاه تهران.

 • م‍وس‍ی‌‌پ‍ور، ن‍ع‍م‍ت‌‌الله، و ح‍م‍ی‍درض‍ا ع‍ل‍وی‌. ۱۳۸۸. ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍م‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍دوی‍ن‌ و ن‍گ‍ارش‌ م‍ق‍ال‍ه‌، پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌، رس‍ال‍ه‌ و گ‍زارش‌ پ‍ژوه‍ش. ک‍رم‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌.

 • بود، ميشل. 1387. هنر تزنويسي: راهنماي نگارش تز دکتري و پایان‌نامۀ کارشناسي ارشد. ترجمۀ عبدالحسين نیک‌گهر. تهران: توتيا.

 • ص‍ف‍ی‌زاده‌، ف‍اروق‌. ۱۳۸۵. روش‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍ه‍ی‍ة‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ و رس‍ال‍ه‌ ب‍رای‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د و دک‍ت‍را/ پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍گارش. ت‍ه‍ران‌: آشیانه کتاب.

 • پریرخ، مهری و رحمت‌الله فتاحی. 1384. راهنمای نگارش مرور نوشتارها و پیشینة پژوهش در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی. تهران: کتابدار.

 • خاکي، غلامرضا. 1382. روش تحقيق با رويکردي به پايان‌نامه‌نويسي. تهران: بازتاب.

 • رووران، ژان کلود. 1381. مهارت و روش‌ها در نگارش پایان‌نامه‌های دانشگاهی. ترجمة الله شکراسداللهی. ‌تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.

 • ع‍ن‍دل‍ی‍ب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا. 1381. روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ رس‍ال‍ة‌ دک‍ت‍ری‌. ت‍ه‍ران‌: س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌.

 • ق‍وج‍ق‌، دردی‌، و ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر پ‍ورف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌. ۱۳۷۹. راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍گ‍ارش‌ طرح‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و رس‍ال‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌.

 • کاظمي، عباس. 1379. چگونه تحقيق کنيم: راهنماي جامع تحقيق، نگارش و دفاع از پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد و دکترا. تهران: دانشگاه امام حسين (ع).

 • ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌. ۱۳۷۸. راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍دوی‍ن‌ گ‍زارش‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، رس‍ال‍ه‌ و پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ة ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر پ‍ارس‍ا.

 • ورتن، تورا چی. 1364. راهنمای نوشتن رساله‌های پژوهشی و کتابشناسی توصیفی روش تحقیق. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک).