Header ganj2 logo

آوانویسی و آوانگاری


نوشتن یک واژه‌ یا اصطلاح از یک زبان به خط زبانی دیگر بر پایۀ گویش زبان اصلی، آوانویسی [1] نامیده می‌شود (سلطانی و راستین ۱۳۷۹، ۱۵۵). آوانگاری نیز باز کردن دیداری صدای گفتار (یا آواها) است که در آن برای نشان دادن هر آوا، نویسه‌ [2]ای ویژه به‌کار می‌رود. سفارش می‌شود که نام‌های جغرافیایی (مکانی)، نام‌های خاص (گیاهان، جانوران، اشیا و ...) و نام‌های علمی آوانویسی شوند. آوانویسی باید به زبان فارسی انجام شود، به‌ویژه اینکه در چکیده و عنوان، آوانویسی الزامی است. برای نمونه برای اسطوخودوس (Lavander):

  • آوانویسی: لاواندا/ لاواندِر؛
  • آوانگاری: læv.ə.ndər؛
  • نام علمی: Lavandula stoechas L.

 


[1] گاهی واژۀ «دگرنویسی» نیز به‌جای آوانویسی به‌کار می‌رود.

[2] Character